Profesia

profesia

Profesia este conform definitiei existente in DEX, o ocupatie, indeletnicire cu caracter permanent, pe care o exercita cineva in baza unei calificari corespunzatoare, este un complex de cunostinte teoretice si de deprinderi practice care definesc pregatirea cuiva.

Cele 5 elemente care compun profesia sunt:

Pregatirea teoretica si practica specifica reprezinta nivelul de baza care compune profesia, in orice demers de profesionalizare. In societatea actuala dinamica ocupatiilor este un factor prezent aproape in toate domeniile de activitate. Deprinderile ce pot fi transferabile  dar si pregatirea teoretica sunt valorificate si reprezinta garantia innoirii din interior a respectivelor domenii de activitate.

Al doilea element care compune profesia este reprezentat de nivelul de competenta. Acesta permite recunoasterea eficientei unei activitati profesionale prestate conform standardelor si exigentelor existente in piata.

Monopolul legal privind procesul de selectie, recrutare si organizare a muncii de catre angajatori. Acestia sunt responsabili de caile de acces, dozarea efortului specific calificarii si pozitiei, incurajarea promovarii si recompensarea diferentiata – al treilea element ce compune profesia.

Al patrulea element care compune profesia este reprezentat de codul etic si deontologic aplicat profesiei sau unui anumit domeniu de activitate, acesta traseaza cadrul general de interactiuni si semnificatii specifice respectivului domeniului.

Mobilitatea este ultimul element care compune profesia dar nu si cel mai putin important, ea este si o calitate ceruta pe piata de catre angajatori. Mobilitatea vizeaza capitalul uman existent si capacitatea acestuia de a identifica si valorifica oportunitatile existente pe piata fortei de munca.

Variantele moderne de asumare si exercitare a profesiei presupune o continua inovare a formelor tradiţionale de muncă. In actualul context socio-economic rapiditatea cu care se schimba cerintele si nevoile clientilor determina o si mai mare flexibilitate din partea companiilor iar individul doreste sa se elibereze de sarcinile rutiniere, consumatoare de timp si energie si se dedica activitatilor profesionale creative, incurajate de catre sistem ca si catalizatori interni.