Formare Profesionala

fp

Formarea profesionala a salariatiilor este reglementata prin Codul Muncii dar si prin Ordonanta Guvernului nr.129/2000.
Angajatorul are obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala:
- cel putin o data la 2 ani, daca are cel putin 21 de salariati;
- cel putin o data la 3 ani, daca are sub 21 de salariati;

Conform art. 192 din Codul Muncii obiectivele formarii profesionale sunt:
(1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
b) obtinerea unei calificari profesionale;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale;

Caracteristici ale programelor de formare profesionala

Schimbarile care apar pe piata fortei de munca ocupate reprezinta factorul care modifica semnificativ cererea de forta de munca si oferta de formare profesionala existenta. Re-tehnologizarea sau reorganizarea unor ramuri economice au determinat in ultimii ani schimbari majore privind cererea de forta de munca in Romania, in special competentele detinute de catre angajati dar si nivelul de calificare ale acestora.
Programele de formare profesionala sunt de trei tipuri: programe de formare profesionala pentru angajatii companiilor, programe de formare profesionala organizate in functie de cererea existenta pe piata fortei de munca si programe de formare pentru someri sau persoanele care isi cauta un loc de munca.
Ca si grupe de activitati se pune accentul in ultimul timp pe interactiune si comunicare(dezvoltarea abilitatilor de coordonare, organizare si monitoriazare), de asemenea activitatea intelectuala are si ea un rol important in procesul de formare profesionala si anume: identificarea problemelor, solutionarea lor si inovarea. In ce priveste activitatile fizice procesul de formare profesionala se concentreaza pe operarea, controlul si monitorizarea echipamentelor tehnice de ultima generatie.

Furnizorii serviciilor de formare profesionala

Furnizorii serviciilor de formare profesionala sunt in general institutii mici, dinamice care isi adapteaza rapid oferta de formare profesionala in functie de nevoile pietei. Indiferent daca o companie apeleaza la furnizori externi sau la resursele interne in procesul de formare profesionala aceasta urmareste realizarea unor programe pentru dezvoltarea competentelor generale si programe pentru calificari complete. Aceste tipuri de programe sunt necesare pentru punerea bazei astfel incat pregatirea de specialitate sa se poata realiza la un nivel de calitate ridicat.
In domeniu formarii profesionale exista o arie larga de furnizori privind aceste servicii atat in sectorul privat cat si in sectorul public oferind diverse game de servicii in functie de nivelul de specialitate la care functioneaza, scopurile pentru care au fost infiintate si accesul la finantare.

Furnizorii serviciilor de formare profesionala din sectorul privat pot fi agentii economici in functie de domeniu in care sunt specializati, organizatii non-guvernamentale si asociatii profesionale sau patronale. In sectorul public furnizorii serviciilor de formare profesionala sunt: Scolile Populare de Arte si Meserii, Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor si unitatile de invatamant aflate in subordinea Ministerului Educatiei.

In ultimul timp se observa ca angajatorii sustin din ce in ce mai mult participarea la programele de formare profesionala ale angajatilor prin diverse metode, incepand cu evaluarea nevoilor de formare profesionala, continuand cu elaborarea strategiilor de dezvoltare a competentelor angajatilor si finalizand cu sustinerea financiara a participarii angajatilor la cursurile de perfectionare si formare profesionala. In general firmele orientate spre dezvoltare investesc mai mult in programele de formare profesionala decat firmele orientate spre mentinerea la aceleasi standarde, investiile in resurse umane reprezentand si o garantie pentru dezvoltare si inovare.